Piotr Tomalak

Interim Manger

Trener Zarządzania Zmianą w Organizacji
Twórca autorskiego programu szkoleniowo-coachingowego dla firm:

„Świadomy Lider™ - skuteczne zarządzanie zespołem”.

O mnie

W ramach realizowanych projektów przygotowuję i przeprowadzam firmy przez proces zmian organizacyjnych. Pomagam przekształcić wizję właściciela i osób zarządzających w spójną strukturę celów obejmującą wszystkie poziomy organizacji. Prawidłowo określone, zakomunikowane i wdrożone cele są fundamentem każdej zmiany.

Swoją drogę zawodową realizowałem jako menadżer w koncernach, grupach kapitałowych, jak również samodzielnych zakładach, prowadząc projekty zarządzania zmianą. Również dzisiaj realizując powierzone mi projekty w ramach prowadzonej  działalności gospodarczej biorę odpowiedzialność za osiągane wyniki pełniąc funkcje menadżerskie w firmach jako Interim Manager.

Posiadam sprawdzony i ciągle uzupełniany zestaw metod i narzędzi pozwalających na realizację ustalonych celów. Każdy projekt traktuję indywidualnie i dobieram optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb i specyfiki danej firmy oraz jej pracowników. Poprzez system szkoleń i coachingu przygotowuję kadrę zarządzającą do utrzymania i doskonalenia wdrożonych zmian.

21 lat doświadczenia w zakresie wdrażania zmian organizacyjnych

zreaalizowanych
projektów
firm

pracowników
objętych projektami

Oferta

Przygotowując zindywidualizowane oferty dla poszczególnych Klientów kieruję się zasadą według której, każda organizacja, każda ocena aktualnego stanu firmy oraz wizja prowadzenia biznesu jest inna i niepowtarzalna. To sprawia, że nie uznaję gotowych i uniwersalnych rozwiązań, które można bezkrytycznie kopiować pomiędzy firmami.

Interim Manager

Czasowe przejęcie zarządzania wybranym obszarem w organizacji i przeprowadzenie zmian organizacyjnych w okresie do 18 m-cy.

Projekt Manager

Powołanie i prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego w organizacji, którego celem jest wdrożenie określonej zmiany.

Świadomy Lider™

Jest to autorski program doskonalenia umiejętności przywódczych opracowany na podstawie moich wieloletnich doświadczeń

Szkolenia

Informacje o dodatkowej opcji oferty

Ostatnie realizacje

Z uwagi na poufny charakter realizowanych przeze mnie prac poniżej podaję tylko ogólne informacje bez podawania konkretnej branży oraz nazwy firmy.

Interim Manager – Kierownik Działu Jakości/ Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ

Interim Manager – Kierownik Działu Jakości/ Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ

Spełnienie standardów nowych klientów sieciowych / Integracja systemu kontroli jakości pomiędzy zakładami w Polsce oraz w Europie.

Czytaj więcej
Interim Manager – Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji

Interim Manager – Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji

Dostosowanie organizacji do wyższych wymagań technologicznych i jakościowych.

Czytaj więcej
Interim Manager – Dyrektor Zakładu/V-ce Prezes Zarządu

Interim Manager – Dyrektor Zakładu/V-ce Prezes Zarządu

Dostosowanie organizacji do produkcji klasy premium po zmianie właściciela.

Czytaj więcej

„Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana.”

„Najefektywniejszym sposobem radzenia sobie ze zmianą jest jej tworzenie.”

Peter Drucker

Kontakt

Proszę o kontakt w celu omówienia Państwa potrzeb i zakresu naszej współpracy.

Formularz kontaktowy

  •  
Top