Piotr Tomalak

Interim Manger

Trener Zarządzania Zmianą w Organizacji
Twórca autorskiego programu szkoleniowo-coachingowego dla firm:

„Świadomy Lider™ - skuteczne zarządzanie zespołem”.

O mnie

W ramach realizowanych projektów przygotowuję i przeprowadzam firmy przez proces zmian organizacyjnych. Pomagam przekształcić wizję właściciela i osób zarządzających w spójną strukturę celów obejmującą wszystkie poziomy organizacji. Prawidłowo określone, zakomunikowane i wdrożone cele są fundamentem każdej zmiany.

Swoją drogę zawodową realizowałem jako menadżer w koncernach, grupach kapitałowych, jak również samodzielnych zakładach, prowadząc projekty zarządzania zmianą. Również dzisiaj realizując powierzone mi projekty w ramach prowadzonej  działalności gospodarczej biorę odpowiedzialność za osiągane wyniki pełniąc funkcje menadżerskie w firmach jako Interim Manager.

Posiadam sprawdzony i ciągle uzupełniany zestaw metod i narzędzi pozwalających na realizację ustalonych celów. Każdy projekt traktuję indywidualnie i dobieram optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb i specyfiki danej firmy oraz jej pracowników. Poprzez system szkoleń i coachingu przygotowuję kadrę zarządzającą do utrzymania i doskonalenia wdrożonych zmian.

21 lat doświadczenia w zakresie wdrażania zmian organizacyjnych

zreaalizowanych
projektów
firm

pracowników
objętych projektami

„Moją misja jest projektowanie skutecznych systemów zarządzania

zapewniających rozwój organizacji w oparciu o ciągły wzrost świadomości jej liderów.”

Oferta

Przygotowując zindywidualizowane oferty dla poszczególnych Klientów kieruję się zasadą według której, każda organizacja, każda ocena aktualnego stanu firmy oraz wizja prowadzenia biznesu jest inna i niepowtarzalna. To sprawia, że nie uznaję gotowych i uniwersalnych rozwiązań, które można bezkrytycznie kopiować pomiędzy firmami.

Interim Manager

Czasowe przejęcie zarządzania wybranym obszarem w organizacji i przeprowadzenie zmian organizacyjnych w okresie do 18 m-cy.

Projekt Manager

Powołanie i prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego w organizacji, którego celem jest wdrożenie określonej zmiany.

Świadomy Lider™

Jest to autorski program doskonalenia umiejętności przywódczych opracowany na podstawie moich wieloletnich doświadczeń

Szkolenia

Informacje o dodatkowej opcji oferty

Ostatnie realizacje

Z uwagi na poufny charakter realizowanych przeze mnie prac poniżej podaję tylko ogólne informacje bez podawania konkretnej branży oraz nazwy firmy.

Interim Manager – Kierownik Działu Jakości/ Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ

Interim Manager – Kierownik Działu Jakości/ Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ

Spełnienie standardów nowych klientów sieciowych / Integracja systemu kontroli jakości pomiędzy zakładami w Polsce oraz w Europie.

Czytaj więcej
Interim Manager – Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji

Interim Manager – Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji

Dostosowanie organizacji do wyższych wymagań technologicznych i jakościowych.

Czytaj więcej
Interim Manager – Dyrektor Zakładu/V-ce Prezes Zarządu

Interim Manager – Dyrektor Zakładu/V-ce Prezes Zarządu

Dostosowanie organizacji do produkcji klasy premium po zmianie właściciela.

Czytaj więcej

„Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana.”

„Najefektywniejszym sposobem radzenia sobie ze zmianą jest jej tworzenie.”

Peter Drucker

Kontakt

Proszę o kontakt w celu omówienia Państwa potrzeb i zakresu naszej współpracy.

Formularz kontaktowy

  •  
Top