Piotr Tomalak

Project Manager

Stanowisko: Interim Manager - Dyrektor Operacyjny

Obszar: Zarządzanie Operacyjne

Branża: Usługowa

Zatrudnienie: 7 osób

Czas realizacji projektu: 12 m-cy

Cel projektu:

Uruchomienie firmy serwisowej dla branży gazowej – gaz z łupków

Opis projektu:

W okresie dużego zainteresowania wydobyciem gazu z łupków, podjęto decyzję o uruchomieniu firmy usługowej. Jej głównym zadaniem było wsparcie organizacyjne dla zagranicznych spółek wydobywczych wchodzących na polski rynek. Zakres zadań obejmował:


- Nadzór nad realizowanymi przez Spółkę projektami.
- Koordynowanie prac zespołów w ramach realizowanych projektów.
- Nadzór nad procesami zleconymi na zewnątrz - realizowanymi przez podwykonawców i instytucje naukowe.
- Nadzór nad badaniami i rozwojem nowych produktów i usług.
- Nadzór nad przygotowaniem projektu w ramach programu Blue Gas.

Top