Piotr Tomalak

Interim Manger

Trener Zarządzania Zmianą w OrganizacjiTwórca autorskiego programu szkoleniowo-coachingowego dla firm:

„Świadomy Lider™ - skuteczne zarządzanie zespołem”.

Stanowisko: Interim Manager – Dyrektor Zakładu/V-ce Prezes Zarządu

Obszar: Zarządzanie Zakładem

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 120 osób

Czas realizacji projektu: 24 m-ce

Cel projektu:

Dostosowanie organizacji do produkcji klasy premium po zmianie właściciela.

Opis projektu:

Po zakupie firmy przez nowego właściciela firma stopniowa zmieniła charakter produkcji, aż do produkcji wyrobów premium. W ramach realizowanych projektów wdrożono i certyfikowano zintegrowany system zarządzania jakością, dokonano szczegółowej analizy procesów oraz zakresów zadań poszczególnych pracowników, wdrożono nową strukturę organizacyjną, zmieniono strukturę kadry kierowniczej, wdrożono strategię i cele właściciela w organizacji, wdrożono nowe standardy organizacyjno – jakościowe w obszarze produkcji i pozostałych działach.

Top