Piotr Tomalak

Interim Manger

Trener Zarządzania Zmianą w OrganizacjiTwórca autorskiego programu szkoleniowo-coachingowego dla firm:

„Świadomy Lider™ - skuteczne zarządzanie zespołem”.

Stanowisko: Interim Manager – Kierownik Działu Jakości/ Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 1500 osób

Czas realizacji projektu: 15 m-cy

Cel projektu:

Spełnienie standardów nowych klientów sieciowych / Integracja systemu kontroli jakości pomiędzy zakładami w Polsce oraz w Europie.

Opis projektu:

Firma musiała spełnić wymagania 3 nowych międzynarodowych klientów sieciowych w zakresie dostosowania procesów do ich standardów jakościowych. Potrzebne było zbudowanie nowego systemu kontroli jakości produkcji, wprowadzenie zmian organizacyjnych w pionie produkcji oraz wdrożenie nowych standardów jakościowych. Zmian wymagała również obsada poszczególnych stanowisk w obszarze produkcji. Dodatkowo w trakcie trwania projektu powstała konieczność uruchomienia linii produkcyjnej dla nowych wyrobów. Wdrożono też wymagane standardy organizacji stanowisk pracy, w tym 5S. Poprawiono system komunikacji w zakresie wdrażania nowych produktów (jakość, technologia, organizacja procesu produkcji) pomiędzy zakładami Grupy w trzech krajach Unii Europejskiej.

Top