Piotr Tomalak

Project Manager

Stanowisko: Interim Manager – Pełnomocnik Prezesa ds. Produkcji

Obszar: Zarządzanie produkcją

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 55 osób

Czas realizacji projektu: 9 m-cy

Cel projektu:

Dostosowanie organizacji do wymagań dużych klientów sieciowych.

Opis projektu:

W związku z koniecznością pozyskania nowych, bardziej wymagających klientów sieciowych, należało przeprojektować całą strukturę organizacyjną spółki oraz większość procesów. W ramach realizowanego projektu:

- Zaprojektowano i wdrożono nową strukturę organizacyjną spółki oraz zakresy obowiązków poszczególnych działów.
- Dokonano optymalizacji poziomu i jakości zatrudnienia.
- Przeprojektowano procesy sprzedaży, projektowania, zakupów, kontroli jakości i produkcji.
- Wdrożono zarządzanie przez cele i nowy system premiowania.
- Wdrożono elementy systemu samokontroli na każdym etapie produkcji.

Top