Piotr Tomalak

Interim Manger

Trener Zarządzania Zmianą w OrganizacjiTwórca autorskiego programu szkoleniowo-coachingowego dla firm:

„Świadomy Lider™ - skuteczne zarządzanie zespołem”.

Stanowisko: Interim Manager – Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji

Obszar: Restrukturyzacja firmy (produkcja, technologia, zatrudnienie, jakość)

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 900 osób

Czas realizacji projektu: 13 m-cy

Cel projektu:

Dostosowanie organizacji do wyższych wymagań technologicznych i jakościowych.

Opis projektu:

W ramach międzynarodowego koncernu zakład musiał zmienić profil produkcji na produkcję wyrobów o wyższym standardzie jakościowym. Restrukturyzacja obejmowała zmianę struktury organizacyjnej, zarządzanie podległym Działem Zapewnienia Jakości - pełna odpowiedzialność za jakość procesu kontroli jakości produktów i system kontroli procesów produkcji w trakcie procesu zmian, nadzór nad wdrożeniem nowych technologii i wyższego poziomu jakości. Przeprowadzanie modułów Assesment Center w ramach oceny pracowników dla kadry zarządzającej średniego szczebla. Dokonano również głębokiej restrukturyzacji zatrudnienia w firmie: zarządzanie procesem komunikowania zmian, wybór grup pracowników do zwolnień oraz zapewnienia ciągłości i wymaganej jakości produkcji.

Top