Piotr Tomalak

Project Manager

Stanowisko: Interim Manager – Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ

Obszar: Zarządzanie jakością

Branża: Wydobywcza

Zatrudnienie: 70 osób

Czas realizacji projektu: 12 m-cy

Cel projektu:

Dostosowanie organizacji do nowych wymagań technologicznych i jakościowych

Opis projektu:

Na etapie uruchomienia nowej kopalni kruszywa należało zbudować system pozyskania i kontroli surowca, spełniającego najwyższe wymagania branży budownictwa drogowego. W ramach powierzonego obszaru:

- Opracowano i wdrożono system Zakładowej Kontroli Produkcji (uzyskanie certyfikatu ZKP - jednostka certyfikująca IMBiGS).
- Wykonano analizy i wdrożono działania zapewniające optymalizację procesów planowania, produkcji, utrzymania ruchu, jakości surowca i sprzedaży produktów, podczas produkcji na zestawach mobilnych, a następnie w zakładzie stacjonarnym.
- Opracowano i wdrożono system raportowania i nadzoru nad realizowanymi projektami.
- Opracowano i wdrożono strukturę celów oraz system bieżącego monitoringu efektywności poszczególnych procesów przebiegających w organizacji.

Top