Piotr Tomalak

Project Manager

Stanowisko: Interim Manager – Quality Manager

Obszar: Zarządzanie Jakością

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 130 osób

Czas realizacji projektu: 12 m-cy

Cel projektu:

Wdrożenie skutecznego systemu kontroli jakości.

Opis projektu:

W związku z pozyskaniem klientów posiadających wyższe wymagania jakościowe właściciel musiał przemodelować posiadany system kontroli jakości. Wzrost reklamacji spowodował realne zagrożenie utraty klientów, a tym samym dużej części sprzedaży. W ramach prowadzonego projektu zaprojektowano i wdrożono nowy system kontroli jakości obejmujący wszystkie etapy procesów projektowania i wytwarzania produktów. Dostosowano procedury oraz zmieniono strukturę ilościowo jakościową pracowników Działu Kontroli Jakości. Nowe podejście do jakości pozwoliło na transformację całego systemu zarządzania spółką, zapewniającego obecnie obsługę najbardziej wymagających klientów w branży.

Top