Piotr Tomalak

Project Manager

Stanowisko: Konsultant (podwykonawca)

Obszar: Doskonalenie Procesu Produkcji

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 500 osób

Czas realizacji projektu: 10 m-cy

Cel projektu:

Wdrożenie Lean Manufacturing

Opis projektu:

Celem pilotażowego projektu w wybranym zakładzie koncernu było pełne wdrożenie systemu produkcji opartego na zasadach Lean Manufacturing. Powołany zespół przez 6 m-cy przygotował szczegółowy plan działań, obejmujący między innymi przeniesienie większości maszyn i urządzeń. W kolejnych miesiącach plan został wdrożony, co pozwoliło osiągnąć zaplanowane w ramach projektu cele, znacząco poprawiające efektywność produkcji. Wdrożono nowy system produkcji Lean, zapewniający ciągły przepływ, przy wsparciu metod KANBAN, 5S, SMED.W ramach powierzonego obszaru opracowano i wdrożono system 5S wraz z audytami porządkowo – organizacyjnymi oraz wdrożono system SMED na 21 stanowiskach.

Top