Piotr Tomalak

Project Manager

Stanowisko: Konsultant (podwykonawca)

Obszar: Zarządzanie przez Cele

Branża: Samorządowa

Zatrudnienie: 500 osób

Czas realizacji projektu: 6 m-cy

Cel projektu:

Opracowanie zasad i wdrożenie Okresowej Oceny Pracowniczej

Opis projektu:

W celu wdrożenia nowego systemu wynagrodzeń i premiowania pracowników Urzędu należało wdrożyć system okresowej oceny pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach projektu:

- Opracowano koncepcję, zasady i formularze Okresowej Oceny Pracowniczej.
- Przeprowadzono indywidulane konsultacje w zakresie przeprowadzania rozmów okresowych z Kadrą Zarządzającą.
- Przeprowadzono cykl szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników Urzędu z zakresu zarządzania przez cele.
- Opracowano i nadzorowano wdrożenie systemu zarządzania przez cele (struktura kaskadowa) w ramach wdrażania Okresowej Oceny Pracowniczej.

Top