Piotr Tomalak

Interim Manger

Trener Zarządzania Zmianą w OrganizacjiTwórca autorskiego programu szkoleniowo-coachingowego dla firm:

„Świadomy Lider™ - skuteczne zarządzanie zespołem”.

Stanowisko: Konsultant

Obszar: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 100 osób

Czas realizacji projektu: 5m-cy

Cel projektu:

Opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa

Opis projektu:

W celu otrzymania długoterminowego kontraktu na dostarczanie urządzeń technicznych do jednego z największych międzynarodowych koncernów, spółka musiała wdrożyć politykę bezpieczeństwa zgodną ze standardami koncernu. Na podstawie otrzymanych wytycznych opracowano szczegółową dokumentację oraz wdrożono wszystkie jej zapisy. Spółka przeszła audyt bezpieczeństwa i w kolejnym etapie uzyskała kontrakt.

Top