Piotr Tomalak

Project Manager

Stanowisko: Konsultant

Obszar: Zarządzanie Procesowe

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 45 osób

Czas realizacji projektu: 3 m-ce

Cel projektu:

Skrócenie czasu realizacji zleceń klientowskich.

Opis projektu:

W celu skrócenia czasu realizacji zleceń klientowskich dokonano wraz z zespołem szczegółowej analizy procesu core business. W trakcie dwóch modułów warsztatowych określono wąskie gardła powodujące wydłużanie czasu realizacji zleceń. Opracowano i wdrożono szczegółowe harmonogramy prac. Jedną z przyczyn opóźnień był brak organizacji stanowisk pracy. W ramach projektu wdrożono program 5S w obszarze produkcyjno – magazynowym.

Top