Piotr Tomalak

Interim Manger

Trener Zarządzania Zmianą w OrganizacjiTwórca autorskiego programu szkoleniowo-coachingowego dla firm:

„Świadomy Lider™ - skuteczne zarządzanie zespołem”.

Stanowisko: Interim Manager – Kierownik Działu Jakości/ Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 1500 osób

Czas realizacji projektu: 15 m-cy

Czytaj więcej

Stanowisko: Interim Manager – Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 900 osób

Czas realizacji projektu: 13 m-cy

Czytaj więcej

Stanowisko: Interim Manager – Dyrektor Zakładu/V-ce Prezes Zarządu

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 120 osób

Czas realizacji projektu: 24 m-ce

Czytaj więcej

Stanowisko: Konsultant

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 45 osób

Czas realizacji projektu: 3 m-ce

Czytaj więcej

Stanowisko: Konsultant (podwykonawca)

Branża: Samorządowa

Zatrudnienie: 500 osób

Czas realizacji projektu: 6 m-cy

Czytaj więcej

Stanowisko: Interim Manager - Dyrektor Operacyjny

Branża: Usługowa

Zatrudnienie: 7 osób

Czas realizacji projektu: 12 m-cy

Czytaj więcej

Stanowisko: Konsultant (podwykonawca)

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 500 osób

Czas realizacji projektu: 10 m-cy

Czytaj więcej

Stanowisko: Interim Manager – Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ

Branża: Wydobywcza

Zatrudnienie: 70 osób

Czas realizacji projektu: 12 m-cy

Czytaj więcej

Stanowisko: Interim Manager – Pełnomocnik Prezesa ds. Produkcji

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 55 osób

Czas realizacji projektu: 9 m-cy

Czytaj więcej

Stanowisko: Konsultant

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 250 osób

Czas realizacji projektu: 5 m-cy

Czytaj więcej

Stanowisko: Konsultant

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 150 osób

Czas realizacji projektu: 8 m-cy

Czytaj więcej

Stanowisko: Konsultant

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 100 osób

Czas realizacji projektu: 5m-cy

Czytaj więcej

Stanowisko: Interim Manager – Quality Manager

Branża: Produkcyjna

Zatrudnienie: 130 osób

Czas realizacji projektu: 12 m-cy

Czytaj więcej

Top