Piotr Tomalak

Interim Manger

Trener Zarządzania Zmianą w OrganizacjiTwórca autorskiego programu szkoleniowo-coachingowego dla firm:

„Świadomy Lider™ - skuteczne zarządzanie zespołem”.

ŚWIADOMY LIDER™ – SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM”


„Świadomy lider™ – skuteczne zarządzanie zespołem” - jest to autorski program szkoleniowo – coachingowy dla:

 • kadry kierowniczej firmy – dyrektor, manager, kierownik, mistrz, brygadzista,

 • kadry rezerwowej, czyli grupy pracowników wytypowanych do objęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych.
   

Świadomy lider™ to:

 • 1 projekt w obszarze zmian organizacyjnych firmy,

 • 40 godzin warsztatowo - szkoleniowych / zespół,

 • 5 modułów szkoleniowych,

 • 7 godzin projektowych / zespół,

 • 2 godziny coachingów / osobę,

 • 12 uczestników (maksymalna ilość w zespole),

 • 3 m-ce trwania programu,

Dodatkowe korzyści:

 • Analiza aktualnych potrzeb firmy w obszarze zmian organizacyjnych.

 • Wybór i wdrożenie przez zespół wybranego projektu w trakcie trwania programu.

 • Dogodny dla Klienta czas i ilość modułów szkoleniowo – coachingowych.

 • Możliwość utworzenia kilku zespołów z dopasowanym zakresem programu.

 • Doskonalenie umiejętności miękkich uczestników programu.

 • Praktyczne aspekty zarządzania wdrażane na bieżąco.

 • Egzamin i certyfikat ukończenia programu dla każdego uczestnika.


 

Moduły szkoleniowe:

 • Moduł I - Zarządzanie przez cele – wyznaczanie i osiąganie celów.

 • Moduł II - Zarządzanie zmianą - projekt: zaplanowanie i przeprowadzenie zmiany.

 • Moduł III - Zarządzanie zespołem - prowadzenie zespołu.

 • Moduł IV - Zarządzanie sobą w czasie - optymalne wykorzystanie czasu.

 • Moduł V - Zarządzanie jakością - wyznaczanie standardów jakości.


 

Przykładowe projekty:

 • Opracowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjnej.

 • Identyfikacja i rozwiązanie wybranego problemu organizacyjnego.

 • Opracowanie i wdrożenie struktury celów w organizacji.

 • Zaplanowanie i wdrożenie procesu integracji poszczególnych działów.

 • Poprawa procesu komunikacji wewnątrz organizacji.

 • Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia procesów przebiegających w organizacji. 

 • Obniżenie poziomu wybranej grupy kosztów.

 • Poprawa wydajności i efektywności wybranego procesu.

 • Obniżenie poziomu reklamacji klientowskich poprzez opracowanie i wdrożenie nowego systemu kontroli.


 

Umiejętności nabywane przez uczestników:

 • Wyznaczanie i nadzór nad realizacją celów.

 • Odróżnianie symptomów od rzeczywistych problemów.

 • Ustalanie priorytetów w codziennej pracy.

 • Planowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych.

 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności pomiędzy podległych pracowników.

 • Prowadzenie narad i odpraw z pracownikami.

 • Komunikacja w zespole (z pracownikiem i przełożonym).

 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole.

 • Tworzenie „konfliktów kontrolowanych”.

 • Określanie zakresu strefy komfortu swojej i swoich pracowników.

 • Określanie wpływu „efektu motyla” na planowane zmiany.

 • Identyfikacja nieformalnych liderów w organizacji.

 • Motywowanie siebie i pracowników.

 • Identyfikacja źródeł swojego zaangażowania i pracowników.

 • Postrzeganie jakości produktu/usługi jako składowej wszystkich procesów.


 

Przejdźmy razem przez proces zmian organizacyjnych w Twojej firmie!

Już teraz umów się na spotkanie podczas, którego wspólnie dobierzemy optymalny dla Twojej firmy zakres programu oraz strukturę szkoleń i coachingów.


 

Top